Disclaimer

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij  aan de samenstelling van deze website hebben  besteedt, is het mogelijk dat de informatie die op deze website wordt gepubliceerd onvolledig, onjuist en/of niet up-to-date is. wij zijn niet aansprakelijk voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de informatie op de website die niet juist, onvolledige en/of niet up-to-date is.

Auteursrechten.

De informatie op de website wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder kennisgeving worden aangebracht. Een bezoeker van de website mag geen auteursrechtelijk beschermde werken of andere in deze website opgeslagen informatie openbaar maken en/of verveelvoudigen, in welke vorm dan ook, zonder toestemming.

Schade.

Wij kunnen  er niet voor instaan dat de informatie op de website geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Bezoekers van de website kunnen op geen enkele wijze rechten ontlenen aan de op de website aangeboden informatie.
Zalig-Zeeland is op geen enkele wijze aansprakelijk voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met op de website geplaatste informatie waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, mededelingen, prijzen, product- en diensteninformatie en/of de gevolgen van transactie die op basis van de op de website vermelde informatie zijn of worden verricht.

Woord- / beeldmerken & content derden.

Wij hebben ons best gedaan de makers van de foto’s te achterhalen. Bent u de maker van een foto die gebruikt wordt op deze website en staat uw naam niet op deze pagina vermeld, neem dan contact met ons op via ons contactformulier

Naast eigen content, stellen we derden in staat om informatie en gegevens op de website te uploaden en/of anderszins te delen. Ondanks dat we afspraken maakt met deze derden kan het helaas voorkomen dat deze derden niet bevoegd zijn om deze informatie en gegevens rechtmatig te mogen delen, of dat deze informatie anderszins inbreuk maakt op rechten van derden. wij kunnenniet controleren of garanderen dat deze derden te allen tijde daadwerkelijk gerechtigd zijn om deze informatie en gegevens te mogen delen of openbaren. In bepaalde gevallen kan het daarnaast zo zijn dat één of meer rechthebbenden of erfgenamen niet bekend zijn of niet kunnen worden achterhaald.

Wij respecteren de rechten van de rechthebbenden en zal altijd meewerken aan het op verzoek wijzigen of verwijderen van onrechtmatig materiaal op de websites. Mocht u van mening zijn dat bepaalde informatie op de website(s) onrechtmatig is opgenomen, dan verzoeken wij u vriendelijk om contact op te nemen